Marian Banacki- Prezes Zarządu

Zenon Bambrowicz- Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Okoński- Wiceprezes Zarządu

Dominik Jerzy Koreń

Krzysztof Orzeszek

Ireneusz Sakowski

Ewa Wojdalska