Misja i Wizja

our-story-img.jpg

Od 30 lat współtworzymy
historię Gospodarki Nieruchomościami w Polsce

 Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami jest powszechnie rozpoznawalną i szanowaną w środowisku Zarządców i Administratorów Nieruchomości organizacją, działającą nieprzerwanie już od 30 lat, zrzeszającą ekspertów i wysokiej klasy specjalistów z branży gospodarowania nieruchomościami z obszaru całego kraju.

Od momentu powstania Izba wspiera firmy członkowskie poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego przy współudziale parlamentarzystów z przedstawicielami samorządu terytorialnego i wszystkimi organizacjami działającymi na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki nieruchomościami w naszym kraju. Do podstawowych zadań Izby należą w szczególności:

 

  • zapobieganie dewastacji istniejących zasobów nieruchomości

  • racjonalizacja gospodarki środkami przeznaczonymi na eksploatację zasobów

  • dokonywanie ocen wdrożenia i funkcjonowania przepisów prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz uczestnictwo w ich przygotowaniu

  • szczególna troska o zabezpieczenie ochrony środowiska naturalnego w zasobach nieruchomości   

Skontaktuj się z nami